• Als ik de vaatwasser aanzet en dicht doe blijft hij 3 x piepen en gaat niet spoelen. Als ik hem open knippert het temperatuur lampje. Wat te doen?

    Gesteld op 19-9-2017 om 18:22 in forum ATAG VA 6011 LT Misbruik melden
    • U kunt het toestel resetten door knop 2 en 3 tegelijkertijd ingedrukt te houden totdat alle lampjes gaan branden. Dan kunt u opnieuw programma kiezen. Valt het toestel daarna weer in storing, dan adviseren wij een monteursbezoek om het euvel op te lossen. U kunt deze aanvragen via www.atagservice.nl Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 20-9-2017 om 09:37

      Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info