• Heb een mc311 combi oven/grill/magnetron. Alles doet het, behalve verwarmen. Kan programma's instellen, tijd ook. Druk op start en de ventilator begint. Maar noch magnetron, noch oven, noch grill worden warm. Weet iemand wat er moet gebeuren om het werkend te krijgen. Oplossingen als monteur bestellen e.d. heb ik niets aan.

    Gesteld op 18-7-2015 om 15:06 in forum ATAG MC311E Misbruik melden
    • stralings elementen zijn stuk heel makkelijk te vervangen 9..63.58.02-0 lg het beste is alebei te vernieuwen
      gr willem goed kijken welk type nr het is Geantwoord op 22-9-2015 om 09:41

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info