• Ik heb een atag combi magnetron MC311E.
  Als ik op oven stand alleen de temperatuur maar geen tijd instel, geeft hij wel aan dat hij voorverwarmt, maar geeft geen pieptoon bij het behalen van de gewenste temperatuur. En hij blijft door verwarmen tot ik op stop druk.

  Na het aflopen van een ingestelde tijd, geeft hij wel een pieptoon en stopt met verwarmen.
  Het lijkt mij dus een probleem met de thermostaat.

  Herkent u dit probleem en heeft u een mogelijke oplossing?

  Bij voorbaat dank.
  Mvg
  Tim Geijtenbeek

  Gesteld op 5-5-2015 om 16:28 in forum ATAG MC311E Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info