• Door zomer- en wintertijden staat onze klok in de winter niet correct.
  Hoe kan dit aangepast worden?
  Verder zijn alle kloktijden voor programma correct ingesteld.

  Gesteld op 1-3-2016 om 23:26 in forum ATAG BrainQ RSC2 Misbruik melden
  • Reset de apparaten door middel van 10 min. stroomloos te maken , eventueel via de meterkast, en stel de tijd opnieuw in. ^P Geantwoord op 4-3-2016 om 09:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • In de gewone displaystand op de draaiknop drukken gedurende 3 seconden, je komt dan in het programmeer menu. Hier heb je twee keuzen nl "TYD-DATUM" en "KLOKTYDEN". Kies voor TYD-DATUM en bevestig met kort op de draaiknop te drukken. Draai nu aan de knop tot je TYDSOMSTELLING ZOMER-WINTER krijgt. In die stand zou je onderaan rechts moeten zien of hij in manueel ( MAN ) of automatisch ( AUTO ) staat. Indien je moet wijzigen omdat hij bvb in manueel staat gaat dit enkel via toegang met installateurscode (1234 ). Dit kan je bereiken door terug naar je begin scherm te gaan en dan op de twee drukknoppen links en rechts van de draaiknop tegelijk te drukken en 2 sec te houden. Je zit dan in de installateurs toegang die je met de code moet bevestigen. Digit 1 van de vier knippert. Draai tot je nr 1 hebt en druk kort om te bevestigen, doe dit voor de volgende 3 digts en je 1234 hebt ingegeven door steeds te draaien en te bevestigen. Eens alle vier ingegeven krijg je een ok en gaat hij terug naar het gewone menu maar zit je wel in de installateurs cyclus met meer mogelijkheden. Druk nu terug 3sec op de draaiknop. Kies terug TYD-DATUM en ga naar zomer-winterinstelling. Je kan nu de waarde van MAN of AUTO aanpassen. Geantwoord op 11-3-2016 om 11:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info