• na selectie en activeren van programma Automaat volgens kloktijden zegt de display na aantoetsen van de programmakeuzetoets wel dat Automaat actief is. Maar het lijkt of het toestel verder niet reageert. De voor de periode geprogrammerde temperatuur wordt ook na zeer lange tijd niet bereikt. In de display blijft het zonnetje zichtbaar (van 'verwarmen'). Het tijdelijk verhogen van de ruimtetemperatuur lukt ook niet. Hoe krijg ik het Automaat-programma?

    Gesteld op 18-10-2013 om 21:30 in forum ATAG BrainQ RSC2 Misbruik melden
    • Parameter 4 kan op ÚIT'staan ( zie boven) in dat geval is de ruimtevoeler uitgeschakeld. Ook kan het zijn dat de thermostaat in de zon hangt of bij een warmtebron.
      En...vervloekt zei de BrainQ RSC/2 Geantwoord op 31-10-2013 om 21:29

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info