• Hoe stel ik de buitenvoeler buiten werking en de kamerthermostaat aan?

  Gesteld op 20-1-2019 om 12:09 in forum ATAG Brain Misbruik melden
  • hier durf ik helaas niet meteen op te antwoorden en zou ik ook graag willen weten. het lijkt me een kabel van de ketel van de buiten voeler die los moet en hoe dan de kamerthermostaat werkt of nog werkt wet ik niet. Geantwoord op 20-1-2019 om 21:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb het onze onderhoudsmonteur zien doen. Open het klepje. Sleutelsymbool (rechts) x seconden indrukken tot code 0000 verandert in 3000. Dan x keer drukken tot tekst "kamer invloed" verschijnt. M.b.v. de +/- toets kun je de schakelen. Aan= thermostaat, Uit= weersafhankelijk. Succes Geantwoord op 20-1-2019 om 22:29

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Bij mijn systeem heb ik systeemparameter 4 (Zomer ECO-temperatuur) teruggedraaid tot deze 'UIT' aangeeft. Onze buitensensor geeft een veel te hoge temperatuur aan. Geantwoord op 21-1-2019 om 19:36

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info