• Hebben sedert mei 2007 een vaatwasser AEG F440804VI. Sedert vandaag hebben we geen warm water meer. Zowel op eco, 60 en 70. Niets. Het toestel draait nog en wast doch geen warm water. kan er iemand van jullie zeggen wat het probleem is en of het opportuun is een nieuw toestel te kopen.

    Gesteld op 28-10-2013 om 16:55 in forum AEG Electrolux Favorit 44080 VI Misbruik melden
    • waarschijnlijk het verwarmingselement stuk : een hele klus om het te vervangen of het wordt niet meer aangestuurd door de printplaat van het bedieningspaneel. de onderdelen zijn nietdat gene dat het duur maakt maar de werkuren. Geantwoord op 13-3-2015 om 17:05

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info