• ik kan de radio niet aanzetten zonder het contact van de auto aan te zetten
  dus kan geen dvd afspelen omdat hij zegt,( onder het rijden kan je niet kijken naar dvd)

  ik heb alles normaal aangesloten op de blokken van de auto, moet ik nog iets anders aansluiten ofzo
  vriendelijke dank voor een antwoordje

  Gesteld op 11-1-2019 om 15:58 in forum Zenec Z-E3726 Misbruik melden
  • Bij mij zit de voeding van de Zenec op de boordaccu van de camper.
   Ik kan dus zonder dat het contact aan staat gebruik maken van de media speler.
   Gr. Kees Geantwoord op 11-1-2019 om 16:32

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info