• weet iemand hoe ik apkinstalleren moet doen,in de beschrijving staat als u Market hebt geinstaleerd kunt u apkinstalleren maar ik kom er niet uit wat market is en ook niet hoe het moet ik word er gek van ben al 3 uur bezig met mijn tablat aan te sluiten bij apkinstalleren

    Gesteld op 23-11-2011 om 23:23 in forum Xiron Excellent 8 - ATP 7483 Misbruik melden
    • ik heb me eerst bij google aangemeld. en toen market geinstaleerd en toen stond die apkinstal ernaast. maar daar doe ik ook niks mee . alleen market gebruik ik om spelletjes en andere dingen te downloden. Geantwoord op 24-11-2011 om 21:54

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info