• Tijdens wasbeurt is wasmachine Wirlpool 6th sense uitgevallen.
  Geen enkel indicatie lampje brandt.
  Wat kan de oorzaak zijn?

  Gesteld op 13-10-2017 om 18:56 in forum Whirlpool luna a 6th sense Misbruik melden
  • Het antwoord is dat ze mij al jaren enerveren met vragen, die mij niet interesseren en dat ik geen mogelijkheid vind om mij uit te schrijven uit deze lijst van Whirlpool- gebruikers.Dus als iemand weet hoe ik dat wel kan doen, graag een reactie waarvoor dank. Geantwoord op 14-10-2017 om 21:28

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info