Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
19
INHOUD
VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/
AANSLUITINGEN
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
DE AFVOER AANSLUITEN
DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn droger doet niets meer. Hij maakt een zoemend geluid en waterreservoir lampje brand. Waterreservoir is leeg....wie kan mij helpen? Gesteld op 7-5-2018 om 18:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De handleiding die op deze site staat daar heb je niks aan. Heeft iemand een duidelijke waar in staat wat de knoppen en lampjes inhouden? Gesteld op 25-5-2014 om 14:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn lampje rechts boven blijft branden en de droger maakt een raar geluid wat kan dat zijn Gesteld op 12-7-2013 om 14:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Help! mijn wasdroger (Wirlpool Magic AWZ C lekt! Het wateropvangbakje blijft droog! Iemand idee?! Gesteld op 30-9-2012 om 16:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • aan de achter kant van de droger zitten 2 witten dingentjes met stroom een is daar van afgebroken zou het daarom kunnen dat hij niet meeer droogt Gesteld op 22-8-2010 om 16:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ben wel benieuwd of u hier al antwoord op hebt gekregen.
   Ik heb namelijk het zelfde probleem en nu blaast ie alleen maar koude lucht en wordt niets meer droog.
   vr grt leo.
   leobos@chello.nl Geantwoord op 8-9-2011 om 16:57

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • jazeker,dat zijn nnamelijk je verwarmings elementen.als die verroest of kapot zijn word die niet meer warm en word de was niet droog.nieuwe zijn te koop bij de handyman.Geantwoord op 11-10-2012 om 13:59

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
  • Miss een beetje laat maar andere die dit lezen hebben er wat aan.. dat is de thermostaat.. als deze kapot is moet hij gewoon nog werken maar word alleen niet warm ;)Geantwoord op 28-6-2014 om 18:39

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz magic c bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz magic c in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 10,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info