• Komt water onder uit de droger

  Gesteld op 20-6-2011 om 16:26 in forum Whirlpool awz 9814 Misbruik melden
  • Ik heb precies hetzelfde probleem. 2x is er een hersteller langsgeweest. 1e keer frontpaneel vervangen, 2e keer waterpomp. Zonder succes! Bij een droofbeurt komt er nog steeds water onder uit het toestel. Waar loopt het mis? Kan je het toestel meteen op een afloop aansluiten en kan hetb probleem zo vermeden worden? Geantwoord op 6-8-2011 om 22:43

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Belangrijk is dat de droger niet scheef ( achterover ) staat. Het water moet voorin naar het afvoergat lopen van waaruit het water wordt weggepompt> Soms blijft de vlotter hangen ( achter in de machine ) die de pomp aan- en uitschakelt Geantwoord op 1-9-2012 om 10:23

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info