• Er is geen warme lucht daardoor droogt de was niet meer,in de machine zijn nochtans de filter en warmtewisselaar proper.Zou het verwarmingselement defect kunnen zijn en hoe kan ik dat vervangen?
  Graag advies en dank bij voorbaat

  Gesteld op 28-8-2011 om 19:07 in forum Whirlpool awz 850 Misbruik melden
  • We hebben identiek hetzelfde probleem. ik ben nu intensief aan het zoeken wat de oorzaak en de oplossing zou kunnen zijn.
   Bij te grote kosten een nieuwe, deze is tenslotte ruim 10 jaar oud. Geantwoord op 14-1-2014 om 15:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info