302666
8
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
38
Rechtstreekse afvoer op de achterkant
van de droogtrommel
Sluit de bijgeleverde pijp rechtstreeks aan op
een wasbak of een vaste afvoer indien u niet
iedere keer het waterbakje wilt legen na het
beëindigen van een droogcyclus.
1.
Verwijder de pijp uit het lager gelegen
gedeelte achter op de droogtrommel en
bevestig deze aan de plastic verbinding
(zie afbeelding); plaats er een dweil onder
om eventueel lekkend water op te vangen.
2.
Sluit de bijgeleverde pijp aan op de
verbinding. De max. afvoerhoogte is 1m.
3.
Vermijd buigen of knikken van de pijp (het
uiteinde van de pijp mag niet worden
ondergedompeld in het afvoerwater om het
risico op overstroming te vermijden).
De lengte van de bijgeleverde slang is 1,5m.
De max. toegestaande lengte is 2,5m.
De deur aan de andere kant openen
1.
Trek de stekker uit het stopcontact.
2.
Open de deur.
3.
Verwijder de sluitpen aan de bovenkant van
de deur met een sleutel. Draai de sluitpen
90° en verwijder deze.
4.
Draai de 2 schroeven van de deurscharnier
los en verwijder de deur.
5.
De deurvergrendeling verwijderen:
Draai de 2 schroeven boven en onder het
deurvergrendelingssysteem los en schuif het
naar boven (1,5 cm) terwijl het systeem aan
de onderkant wordt vastgehouden.
Verwijder de vergrendeling.
6.
De deur aan de andere kant monteren:
Draai de deur om.
Monteer de deur met 2 schroeven op de
gewenste plaats.
Plaats het vergrendelingssysteem aan de
andere kant.
Bevestig de 2 schroeven boven en onder het
deurvergrendelingssysteem.
Keer de richting van het
deurvergrendelingssysteem niet om.
De kinderbeveiliging moet zich boven het
vergrendelingssysteem bevinden.
7.
Plaats de sluitpen weer aan de bovenkant
van de deur.
1.
Reinig de buitenkant met een
schoonmaakmiddel voor huishoudelijk
gebruik. Gebruik geen schuurmiddelen.
2.
Reinig het filter voor stof na iedere droogcyclus.
3.
Reinig het filter voor stof met water en een
zachte borstel indien deze verstopt is.
4.
Reinig de warmtewisselaar iedere drie
maanden als volgt:
Open de deur en duw op de knop aan de
onderkant van de deuringang.
De warmtewisselaar klapt open.
Draai de borgveren en verwijder de
warmtewisselaar.
AFVOERSYSTEEM
DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN
ONDERHOUD
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Nederlands, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info