302666
4
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
34
Voorbereiding
Controleer of alle sluitingen dicht en alle zakken leeg
zijn. Keer het wasgoed binnenste buiten. Plaats het
wasgoed één voor één in de trommel om te
voorkomen dat het wasgoed in elkaar draait.
Max. gewicht
Bont wasgoed 5,0 kg
Bont wasgoed;
snelle functie 3,5 kg
(elektronische droogtrommel)
Synthetische
weefsels 2,5 kg
De gewichten zijn standaardbeladingen.
Sorteer het wasgoed als volgt:
A) Controleer instructies op etiket
(in kraag of langs zoom):
Geschikt voor droogtrommel
Drogen met een lage temperatuur
Niet geschikt voor droogtrommel
B) Hoeveelheid en gewicht
Het wasgoed scheiden als de belading groter is
dan het laadvermogen van de droogtrommel
(b.v. handdoeken scheiden van lichtere stukken
wasgoed).
C) Type weefsel
Katoen/linnen
: Handdoeken, katoenen jersey,
beddengoed en tafellakens van katoen of linnen.
Synthetische weefsels
: Blouses, overhemden,
overalls enz. van polyester of polyamide en
wasgoed vervaardigd van een mix van katoen en
synthetische weefsels.
D) Temperatuur van drogen
Verdeel het wasgoed in: strijkdroog, kastdroog enz.
Niet geschikt voor de droogtrommel:
Wol, zijde, tere weefsels, nylon kousen, geborduurd
fijn wasgoed, wasgoed met metalen onderdelen,
omvangrijke stukken zoals slaapzakken enz.
Let op: Plaats rubberen artikelen en artikelen die
zijn behandeld met chemische reinigingsmiddelen
niet in de droogtrommel (brand- en
explosiegevaar). Droog wasgoed met plantaardige
vetvlekken niet in de droogtrommel.
HET WASGOED VOORBEREIDEN
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Nederlands, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info