• Hoe sluit je deze condensdroger aan op de condensbak. Deze wasdroger komt van mijn moeder af maar mijn moeder is verhuisd naar een verzorgingshuis. Bij haar zat hij altijd aangesloten op de afvoer, maar wij willen het water in de rechtstreeks in de condensbak. Met vriendelijke groet

    Gesteld op 6-10-2014 om 00:26 in forum Whirlpool awz 555 3 Misbruik melden
    • Hoeft ook niet Aan te sluiten dan gewoon plaatsen en drogen maar!!!water gaat automatisch naar de condensresorvoir groet Cyn Geantwoord op 11-11-2014 om 07:17

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info