• stekker in het stopcontact maar geeft geen verbinding

    Gesteld op 23-2-2019 om 13:23 in forum Whirlpool atlanta c Misbruik melden
    • Bij deze drogers gaat opeens de elektronica stuk waardoor deze helemaal niets meer doet. De oplossing is simpel en goedkoop voor wie handig is. Via ebay is een reparatiesetje te koop, je moet drie onderdelen op de printplaat vervangen en dan is hij weer als nieuw. Zelf twee jaar geleden gedaan en sindsdien geen enkel probleem gehad. Het setje is te vinden op Klik op deze LINK Geantwoord op 2-3-2019 om 20:42

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info