• Aan de Atlanta a wasdroger blijft het rode pluizenzeef lampje branden en
  start de droger niet

  Gesteld op 28-2-2018 om 14:54 in forum Whirlpool atlanta a Misbruik melden
  • Hallo.
   Heb de zelfde machine en ook dezelfde storing.
   Heb na lang zoeken hier echter een oplossing voor gevonden die het probleem voor ca. 1 jaar oplost, daarna kwam storing weer terug, dus onderstaande gegeven goed bewaren.
   1. Programma knop , halfweg draaien ( op 6 zetten)
   2. 3 keer op knop start/Pauze drukken en dan programmaknop een stand verder zetten, op luchten.
   3. Dan weer 3 keer op start/pauze drukken.
   Dit moet allemaal zo snel mogelijk achter elkaar gebeuren, dan zou het probleem verholpen moeten zijn.

   Succes: Jacq Peeters
   Geantwoord op 21-3-2018 om 12:55

   Waardeer dit antwoord (16) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info