• Ik zou ook graag antwoord hebben over de voorverwarming. In handleiding staat niets. Op de Whirlpool site werkt d pdf niet trouwens, dus top dat ie hier wel te lezen is.

    Gesteld op 20-9-2011 om 19:38 in forum Whirlpool amw 820 ix Misbruik melden
    • voorverwarmen op de stand met symbool "ventilator" in het midden en "gril" aan de bovenkant. De temperatuur kan dan ingegsteld worden waarna de oven na het starten zich op de ingestelde temperatuur zal voorverwarmen. Er komt een signaal als de temperatuur is bereikt. Geantwoord op 26-9-2011 om 20:58

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info