• Ik kocht een microgolf AMW 820 IX. Ik vind de handleiding niet duidelijk. Moet ik om te bakken en te crispen iets verwijderen uit de oven? (ronde glazen schaal, wieltjes en stuk waarop de schaal draait). Dank bij voorbaat.

    Gesteld op 6-2-2013 om 17:30 in forum Whirlpool amw 820 ix Misbruik melden
    • kunt u me een duidelijke handleiding opsturen voorwhirlpool AMW 820IX voor te bakken en te ontdooien en het opwarmen dank bij voorbaat mijn imail adres veenweg5@gmail.com huis adres l peters veenweg5 beek post code 6191RH gemeente beek (L)


      Geantwoord op 7-3-2014 om 15:55

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info