Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
1
BEDIENUNG DES GERÄTS
Zusätzliche Hinweise (u.a. Fehlersuche und Service) finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.
Wäsche nach Pflegesymbolen
sortieren
Nicht trocknergeeignet
Trocknergeeignet bei niedrigen
Temperaturen
Trocknergeeignet
Wäsche sortieren nach:
Gewebestärke:
Wenn mehr Wäsche vorhanden ist, als der Trockner fassen kann, die Wäsche nach Gewicht
sortieren (z. B. Handtücher und leichte Unterwäsche trennen).
Gewebeart:
Baumwolle (Leinen); synthetische Textilien (Pflegeleicht).
Trocknungsgrad:
Schranktrocken, Bügeltrocken usw.
Nicht trocknergeeignet:
Nylon-Strümpfe, feine Stickereien, Wäsche mit Metallbesatz.
Wäsche vorbereiten
Prüfen, ob alle Reißverschlüsse geschlossen und alle Taschen leer sind.
Bitte sicherstellen, dass keine Feuerzeuge in der Wäsche verbleiben.
Wäsche auf links drehen.
Beladen des Trockners
Die Wäsche locker in die Trommel legen, um ein gleichmäßiges Trockenergebnis zu erzielen.
Dann die Tür schließen.
Programmauswahl
Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Trockenprogramm (entnehmen Sie die
Informationen der Programmtabelle).
Wenn Sie das Programm nicht bald nach der Auswahl starten, schaltet der Trockner nach einigen Minuten
ab.
Drehen Sie den Programmwahlschalter zum erneuten Einschalten des Trockners auf
„Aus“ („0“)
und
anschließend auf das gewünschte Programm.
Zusatzfunktionen wählen
(wenn vorhanden)
Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der betreffenden Taste.
Das Aufleuchten der Anzeigelampe über der Taste bestätigt Ihre Auswahl.
Eine falsche Wahl (unzulässige Kombination von Zusatzfunktionen) wird durch eine schnell blinkende
Leuchte angezeigt.
Durch erneutes Drücken der Taste wird die Zusatzfunktion wieder abgewählt.
Starten des Trockners
Durch Drücken der Taste
„Start (Pause)“
wird das Trockenprogramm gestartet.
Die entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf.
Änderung der Programmwahl:
Falls das Programm während des Trockenvorgangs geändert wird, stoppt
der Trockner.
Die Anzeigelampe
„Start (Pause)“
blinkt.
Drücken Sie die Taste
„Start (Pause)
erneut, um das neue Programm auszuführen.
Unterbrechen eines Programms:
Drücken Sie zum Unterbrechen eines Trockenzyklus die Taste
„Start
(Pause)“
und öffnen Sie die Tür.
Vor dem Entladen des Trockners die Wäsche mindestens 5 Minuten abkühlen lassen.
Aus Sicherheitsgründen stoppt das Programm automatisch, wenn die Tür geöffnet wird.
Schließen Sie zum Neustart die Tür und drücken Sie erneut die Taste
„Start (Pause)“
.
Achtung:
Wenn Sie den Trockner vor Programmende anhalten, sofort die gesamte Wäsche entnehmen und
zur Wärmeableitung ausbreiten.
Programmende Trockner
entladen
Die Schlussphase des Trockenzyklus läuft ohne Wärme ab (Abkühlphase), um die Wäsche auf eine
Temperatur abzukühlen, die Knitterbildung vermeidet.
Ende:
Die Wäsche aus dem Trockner nehmen.
Der Trockenprozess ist beendet.
Knitterschutz:
Wird die Wäsche nach dem Ende des Trockenprogramms nicht entnommen, startet
automatisch für maximal 15 Minuten ein Knitterschutzprogramm (durch Anwahl der Option
„Knitterschutz
kann die Zeit auf bis zu 12 Stunden ausgedehnt werden).
Die Trommel dreht sich zur Vermeidung von Knitterbildung in kurzen Abständen.
Kurz nach Ende der Funktion
„Knitterschutz“
schaltet der Trockner ab, um Energie zu sparen.
Trockner ausschalten
Stellen Sie den Programmwahlschalter auf
„Aus“ („0“)
.
Reinigen Sie den Türfilter nach jedem Trockenvorgang:
Öffnen Sie die Tür, ziehen Sie den Türfilter nach oben heraus und öffnen Sie ihn. Flusen mit einer
weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen. Flusensieb schließen und wieder vollständig einschieben.
Wasserbehälter leeren:
Ziehen Sie den Behälter mit dem Griff heraus und entleeren Sie ihn. Den leeren Behälter wieder einsetzen und bis zum Anschlag
einschieben.
Bitte beachten:
Verwenden Sie nur Waschmittelzusätze / Plastikteile, die als trocknergeeignet deklariert sind. Spülen Sie Wäsche, die mit Fleckenentferner
behandelt wurde, vor dem Trocknen mit viel Wasser gründlich aus. Keinesfalls Gegenstände aus Gummi oder mit Pflanzenöl befleckte Wäsche trocknen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an der Wäsche, die durch eine unsachgemäße oder falsche Verwendung gemäß der mit dem Kleidungs-
oder Wäschestück gelieferten Pflegeanleitung aufgetreten sind.
Energieverbrauch: ausgeschaltet 0,11 W / eingeschaltet 0,11 W.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bij de droogkast whirlpool pure ac7521 duurt het meer dan 4 uur om de was te drogen. Meermaals is de was ook niet helemaal droog. Iemand suggesties? Gesteld op 18-4-2017 om 11:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb exact hetzelfde probleem. Een 8-tal maanden geleden is iemand langs geweest voor de herstelling (een weerstandje vervangen en een beetje "straffer" afgesteld) en nu doet het probleem zich sinds enkele weken opnieuw voor.
   Ik moet verschillende programma's selecteren, die alles samen meer dan 4 uur duren, vooraleer mijn was ongeveer droog is...
   De enige suggestie die ik krijg is nu alles zelf te betalen voor de herstelling, of een extra jaar garantie voor, hou u vast 269 euro! Voor een toestel dat onmiddellijk goed had moeten werken.
   Als iemand een goede suggestie heeft, ik ben geïnteresseerd. Geantwoord op 15-5-2017 om 08:58

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 17 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Français - 17 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info