Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
1
MACHINE OPERATION
Additional information (including troubleshooting and service) can be found in the individual chapters of
the Instructions for use.
Sort laundry according to
care symbols
Do not tumble dry
Suitable for tumble drying –
at low temperatures
Suitable for tumble drying
Sort laundry by:
Material thickness: whenever there is greater load than the dryer can handle, separate
laundry according to weight (e.g. dry towels and thin underwear separately).
Type of material: cotton (linen); synthetic textiles (easy care).
Degree of drying: cupboard dry, iron dry etc.
Do not tumble dry: nylon stockings, delicate embroidery, fabrics with metallic decorations.
Preparing laundry
Check that all fastenings are closed and that pockets are empty.
Please ensure that there are no cigarette lighters in the laundry.
Turn laundry inside out.
Loading dryer
Place laundry loosely in the drum to achieve equal drying throughout.
Then close the door.
Selecting programme
Select the drying programme required by turning the programme selector knob (for
information, refer to programme table).
If you do not start the programme soon after having made your choice, the dryer will switch
off after a few minutes.
To switch the dryer on again turn the programme selector knob to “Off” (“0”) and afterwards
to the desired programme.
Selecting options
(if available)
Select the option required by pressing the corresponding button.
The indicator lamp above the relevant button lights up to confirm your selection.
A fast blinking lamp indicates a wrong selection is made (incompatible options).
Press the button again to cancel the option.
Starting dryer
The drying programme is started by pressing the “Start (Pause)” button.
The relevant indicator lamp lights up.
Changing programme selection: If the programme selected is changed during drying, the
dryer stops.
The “Start (Pause)” indicator lamp flashes.
To operate the new programme, press the “Start (Pause)” button again.
Interrupting programme: To interrupt a drying cycle, press the “Start (Pause)” button and
open the door.
Wait at least 5 minutes, to allow the laundry to cool down, before you unload the dryer.
For your safety the drying cycle stops automatically if you open the door.
To restart, after door opening, close the door and press the “Start (Pause)” button again.
Warning: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle, unless all items are
quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
Programme end –
unloading dryer
The final part of a drying cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items
reach a lower temperature to avoid wrinkling.
End: Take the laundry out of the dryer.
The drying process is complete.
Anticrease: If the laundry is not removed at the end of the drying cycle, an automatic
anticrease cycle will operate for maximum 15 min (by choosing the option “Anticrease this
time can be extended up to 12 hours).
The drum rotates to prevent the laundry from creasing.
After the end of the “Anticrease” the dryer will switch off after a short time, to save energy.
Switching dryer off
Set the programme selector knob to “Off” (“0”).
Cleaning the door filter after every cycle: open door, pull door filter up and out of machine and open it. Brush lint using a soft brush or
your fingertips. Close door filter and push firmly back into place.
Emptying water container: pull container out by the handle and empty. Replace the container when empty by pushing it completely
back into place.
Please note: Only use additives/plastic items specified as dryer safe and rinse items that have been treated with stain remover
thoroughly in plenty of water before drying. Never dry rubber objects or objects stained with vegetable oils in the dryer.
The Manufacturer is not liable for any damage to laundry resulting from inadequate or incorrect fabric care instructions which have been
provided with the garment or article.
Power consumption: in off-mode 0.11 W / in left on-mode 0.11 W.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bij de droogkast whirlpool pure ac7521 duurt het meer dan 4 uur om de was te drogen. Meermaals is de was ook niet helemaal droog. Iemand suggesties? Gesteld op 18-4-2017 om 11:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb exact hetzelfde probleem. Een 8-tal maanden geleden is iemand langs geweest voor de herstelling (een weerstandje vervangen en een beetje "straffer" afgesteld) en nu doet het probleem zich sinds enkele weken opnieuw voor.
   Ik moet verschillende programma's selecteren, die alles samen meer dan 4 uur duren, vooraleer mijn was ongeveer droog is...
   De enige suggestie die ik krijg is nu alles zelf te betalen voor de herstelling, of een extra jaar garantie voor, hou u vast 269 euro! Voor een toestel dat onmiddellijk goed had moeten werken.
   Als iemand een goede suggestie heeft, ik ben geïnteresseerd. Geantwoord op 15-5-2017 om 08:58

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 17 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Gebruiksaanwijzing - Français - 17 pagina's

Whirlpool Pure AC 7521 - 6TH SENSE InfiniteCare Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info