Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
37
Volg de onderstaande instructies om letsel, beschadigingen aan de droger en
de omgeving of brand te voorkomen.
Verpakking, beschadiging, hantering
Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal; kans op
verstikking.
Gebruik de droger niet als deze tijdens transport of later is beschadigd.
Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte.
Indien de droger voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat
deze dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u tot installatie
overgaat. Koude temperaturen kunnen van invloed zijn op correct werken
van de elektronische onderdelen.
Til de droger nooit op bij de uitstekende onderdelen (bijvoorbeeld de deur)
of het werkblad; onderdelen kunnen losraken of breken en er kan letsel
optreden.
Voor het tillen van de droger zijn minimaal 2 personen nodig om
ongelukken te voorkomen.
De droger moet rechtop worden getild.
Locatie en omgeving
De droger is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
Installeer de droger niet in ruimten met een slechte ventilatie. Als u de
droger in een kleine opslagruimte, een toiler, badkamer of dergelijke wilt
installeren, zorg dan voor een goede ventilatie (open deur, ventilatierooster
of opening groter dan 500 cm²).
Installeer de droger niet waar deze wordt blootgesteld aan extreme
temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 35 °C om defecten of
beschadigingen aan de droger of brand te voorkomen.
De droger moet worden geplaatst met de achterzijde richting een wand
om letsel te voorkomen door aanraken van het achterpaneel dat heet kan
worden tijdens de droogprocedure.
Sla geen brandbare vloeistoffen op in de buurt van de droger om brand te
voorkomen.
Installeer de droger niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of
een deur met een scharnier aan de tegenoverliggende zijde van de
drogerdeur zodat volledig openen van de drogerdeur wordt beperkt.
Installeer de droger niet op een hoogpolig tapijt om te voorkomen dat de
ventilatie-openingen worden geblokkeerd.
Sla geen brandbare vloeistoffen op in de buurt van de droger om brand te
voorkomen.
VEILIG INSTALLEREN EN GEBRUIKEN
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo,

  We doen alles volgens de voorschriften en toch is het wasgoed niet droog.
  De filters en het waterreservoir worden grondig gereinigd.
  Het dik wasgoed met meerdere lagen worden apart gedroogd.
  Niks helpt.

  Mvg,

  Dirk

  Gesteld op 8-7-2020 om 18:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • alhoewel mijn waterreservoir leeg is blijft mijn lampje steeds branden en daardoor komt de droogkast steeds terug op 3 minuten draaien alhoewel ik een volledig droogproces selecteer. Dit probleem komt voor sinds mijn reservoir eens overvol zat. heeft er iemand dit al eens voor gehad? Mvg Gesteld op 5-1-2020 om 09:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik kocht de machine zopas tweedehands en heb ze nog niet kunnen gebruiken. De droogkast komt ook steeds terug op 3 minuten draaien. Alles mooi uitkuisen helpt niet. Dus als iemand jou kan helpen ben ik misschien ook geholpen Geantwoord op 22-1-2021 om 09:23

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool PURE 7K410 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool PURE 7K410 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool PURE 7K410

Whirlpool PURE 7K410 Snelstart handleiding - Nederlands - 6 pagina's

Whirlpool PURE 7K410 Snelstart handleiding - Deutsch - 6 pagina's

Whirlpool PURE 7K410 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 17 pagina's

Whirlpool PURE 7K410 Snelstart handleiding - English - 6 pagina's

Whirlpool PURE 7K410 Gebruiksaanwijzing - English - 18 pagina's

Whirlpool PURE 7K410 Snelstart handleiding - Français - 6 pagina's

Whirlpool PURE 7K410 Gebruiksaanwijzing - Français - 17 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info