• alhoewel mijn waterreservoir leeg is blijft mijn lampje steeds branden en daardoor komt de droogkast steeds terug op 3 minuten draaien alhoewel ik een volledig droogproces selecteer. Dit probleem komt voor sinds mijn reservoir eens overvol zat. heeft er iemand dit al eens voor gehad? Mvg

    Gesteld op 5-1-2020 om 09:53 in forum Whirlpool PURE 7K410 Misbruik melden
    • Ik kocht de machine zopas tweedehands en heb ze nog niet kunnen gebruiken. De droogkast komt ook steeds terug op 3 minuten draaien. Alles mooi uitkuisen helpt niet. Dus als iemand jou kan helpen ben ik misschien ook geholpen Geantwoord op 22-1-2021 om 09:23

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info