• De lekbak vult niet meer met water, de wasdroger maakt veel lawaai en als ik dan de warmtewisselaar linksonder weg haal dan stroomt daar al het water weg. Wat moet ik doen om dit te repareren?

  Gesteld op 1-4-2017 om 13:16 in forum Whirlpool Indiana C Misbruik melden
  • ik heb ook hetzelfde probleem als ik dan de warmtewisselaar linksonder weg haal dan stroomt daar al het water weg.maar dan is het wel verholpen maar gebeurd steeds vaker Geantwoord op 28-10-2018 om 15:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Had ik regelmatig, je moet de warmtewisselaar er uit halen, deurtje open en blauwe knopje indrukken, deze schoonmaken en ook de behuizing. Links binnen de machine zit een gaatje waar het water in hoort te lopen waarschijnlijk is deze verstopt en kan het water dus niet meer naar de lekbak. Geantwoord op 16-6-2019 om 15:07

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info