• Waar zit de warmte wissel laar bij de Indiana c ,want deze loopt het water er met een nood gang uit ,heb het motortje al vervangen enz

    Gesteld op 1-10-2016 om 09:31 in forum Whirlpool Indiana C Misbruik melden
    • HEB HET AL GEVONDEN ,NA REP WAS DE SLANG VAN DE AFVOER VERWISSELD HIJ POMPT NU GOED ,MAAR NU BLIJFT HET LAMPJE VAN DE WATER CONTAINER BRANDEN ,EN ER ZIT GEEN DRUPPEL WATER IN ?HEB HET AL MET DRIE X START OP 6 UUR GEPROBEERD DAAR NA OP 5 OVER HALF 6 3 KEER ,MAAR NA 2 MINUTEN GAAT HET LAMPJE WEER AAN EN STOPT DE DROOGER Geantwoord op 2-10-2016 om 09:36

      Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info