• droger stopt met drogen terwijl de was nog nat is. Lampje brand heel snel van de pluizenfilter. Maar als je die schoonmaakt(zit een beetje pluis in) dan doet hij het weer even en dan gaat het rode lampje weer branden. Zo gaat het maar door. Iedere keer pluizenfilter schoonmaken en droogt even en weer lampje branden en stopt de droger. Wat kan ik daaraan doen? Wie kan mij dat vertellen?

  Gesteld op 18-3-2012 om 10:51 in forum Whirlpool Indiana A Misbruik melden
  • Hallo,

   Wij hebben de zelfde droger met hetzelfde probleem.
   Had u al een oplossing?
   Zo ja zou u die dan met mij willen delen?

   Groetjes Moontje Geantwoord op 26-5-2012 om 20:21

   Waardeer dit antwoord (24) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info