Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
NL
-1-
Tabel
PROGRAMMAKEUZE-
TOETS
Druk (meerdere malen) op de
toets “Programma’s” tot het
lampje van het gewenste
programma gaat branden (zie
“Programmatabel”
hieronder).
TOETS ANNULEREN/UIT
Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen.
Als de toets wordt ingedrukt terwijl er een programma
loopt, dan wordt het lopende programma geannuleerd
en wordt het water gedurende 1 minuut afgevoerd.
Als deze toets wordt ingedrukt als de afwasmachine
uitgeschakeld is, dan wordt al het eventuele water ui
t de
afwasmachine afgevoerd (proces van 1 minuut).
Als het indicatielampje herhaaldelijk knippert, zie pagina
6 - hoofdstuk “Wat moet u doen als...”.
TOETS START/HERVAT
Druk op deze toets om het gekozen programma te
starten: het indicatielampje gaat branden en gaat na
afloop van het programma uit. Als de deur tijdens
een wascyclus geopend wordt, wordt de cyclus
tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert.
Om de cyclus weer te starten drukt u op de
Start-toets en sluit u de deur binnen 3 seconden.
1) Programmagegevens zijn verkregen in overeenstemming met de Europese norm EN 50242 onder normale
omstandigheden (zonder extra functies) en kunnen variëren naargelang de omstandigheden. Bij programma’s met
sensor zijn als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.
2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor
testinstanties: neem voor meer informatie over de vergelijkende EN/Standard-test en andere tests contact op
met: “nk_customer@whirlpool.com”.
Programmatabel
Afwas-
middel
Verbruik
P
Programma’s Laadinstructies
Liter kWh
Minuten
1)
1
Voorspoelen koud
Servies dat later gewassen moet
worden.
5,0 0,02 10
2
Snel 40°C
Licht vervuild serviesgoed, zonder
opgedroogde etensresten.
X 13,0 0,70 30
3
Eco
2)
50°C
Normaal vervuild serviesgoed.
Energiezuinig programma.
X 15,0 1,05 165
4
Dagelijks
uitstel 3h
60°C
Dit programma wordt na 3 uur
geactiveerd, aanbevolen voor
normaal of sterk vervuild serviesgoed.
X 16,0 1,35 120
5
Intensief 70°C
Aanbevolen programma voor sterk
vervuild serviesgoed, met name
geschikt voor pannen en
koekenpannen.
X 15,0 1,50 140
5019 396 01909ADG 9500
LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES
ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT!
HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT
GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS,
BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT
HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH
UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART.
Beknopte handleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Type wfo 3041. De deur wordt opengedrukt door een plastic lip. Deze lip gaat niet meer naar binnen. De deur kan nu niet meer dicht. Hoe los ik dit op. Gesteld op 3-6-2022 om 08:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • whirlppol vaatwasser 9500 adg type wayfd. Stopt snel na starten was programma. Annuleer knopje brandt 6 keer. Wat is hier het probleem? Filters zijn goed schoon en ook als de vaatwasser leeg is krijg ik deze foutmelding. Daarnaast staat te watertoevoer helemaal open. Gesteld op 25-4-2022 om 11:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo ik heb een vraag ik heb net een vaatwasser gekregen maar ik heb geen handleiding wfc 3b19 of dwl dea 710b Gesteld op 27-12-2021 om 21:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo iedereen,
  Vaatwasser doet niks meer, de voeding 220V is aanwezig. Geen enkel lampje brand. Wie kan helpen?

  mvg,
  Erwin Gesteld op 5-10-2021 om 20:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • vaatwasser doet niets meer. Stroom werkt wel maar zelfs de lampjes gaan niet branden.

  Gesteld op 22-2-2021 om 11:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste,
   Al antwoord ontvangen mbt uw vraag.
   vaatwasser doet niets meer. Stroom werkt wel maar zelfs de lampjes gaan niet branden
   Ik heb hetzelfde probleem

   mvg,
   Erwin Geantwoord op 5-10-2021 om 20:30

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Vaatwasser bromt stekker eruit gehaald maar houdt het zelfde probleem Gesteld op 24-1-2021 om 12:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Deur vaat wasser gaat soms heel zwaar open en zwaar dicht
  ADG 9500 Gesteld op 10-12-2020 om 18:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo forum,
  Zit er op dit type ook een “fluitje”piepje als het programma afgelopen is ? Gesteld op 16-5-2020 om 10:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Die van mij deed het ook niet meer, 8 x knipperen, maar verder niks.
  Pomp eraf gehaald om te kijken of er geen rommel in zat, daarna een paar keer met de waterkoker en azijn de bak gevuld, nog steeds knipperen.
  Wat (daarna) hielp was: programma knop ingedrukt houden totdat alle lampjes van de programma’s oplichten en dan met start een programma kiezen. Dan gaat er een rood lampje branden en dan nogmaals op start en deur dicht.... BAM! Hij draait weer! Hoop dat het bij jullie ook helpt! Gesteld op 25-3-2020 om 20:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn afwasmachine begint wel te draaien,maar bij het opwarmen stopt het,hoe komt dat Gesteld op 14-1-2020 om 10:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo
  bij onze vaatwas krijgen we een foutboodschap en deze bestaat uit 6 maal een ledje dat knippert.
  Het "lijkt" water te pompen en te spoelen maar de binnenkant van de machine raakt nooit nat.
  Wanneer we een spoeling starten dan valt het sneller in panne 1 minuut maximum.
  wat zou het probleem kunnen zijn? Gesteld op 10-9-2019 om 15:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de vaat wasser werkt wel, maar het water wordt niet warm Gesteld op 19-12-2018 om 08:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Afwasmachine lekt zowel links als rechts via de deur.
  Garantie natuurlijk net voorbij
  Hoe kan dit opgelost. Gesteld op 25-8-2018 om 15:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hebben hetzelfde gehad met onze Bauknecht GSXP 6130. Bij ons was van de onderste sproei- arm de lasnaad op de zijkant losgescheurd. Dit was bij een eerste inspectie niet te zien, maar als je de tuinslang er op zette dan spoot het water er dus op de zijkant uit. In de machine wordt het water met ontzettend veel kracht tegen de zijkanten van de deur gespoten waardoor het bij de rubbers langs lekte.
   Nieuwe Sproei arm er in en meteen ook maar de rubbers vervangen en probleem was opgelost. Geantwoord op 24-2-2019 om 22:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ook wij hadden dit probleem met de whirlpool agd 9500.
   Monteur heeft de onderste sproeiarm vervangen en het probleem was opgelost.
   Deze was dus ook (Bijna niet te zien) op de naad losgelaten.
   Dus alleen nieuwe sproeiarm onder bestellen en dan monteren probleem opgelost.Geantwoord op 25-2-2019 om 00:21

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • mijn vaatwasser droogt niet goed en er blijft veel condens in de vaat wasser Gesteld op 16-5-2018 om 20:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • mijn vaatwasser droogt niet goed blijft veel condens in de vaatwasser,groen lichtje blijft knipperen in plaats rood als het gedaan is Geantwoord op 1-8-2019 om 15:56

   Waardeer dit antwoord (13)Misbruik melden
 • Mijn whirpool ADG 9500 word niet warm .Hij maakt het programme wel af maar dan
  Met koud water. Wat zou dit kunnen zijn? Gesteld op 29-11-2017 om 11:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • vaatwasser pompt af.vult hierna met water.pompt 10 minuten later weer af.bij openen deur knippert het rechtse lampje 4 keer. Gesteld op 30-6-2017 om 11:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De vaat is vaak nog erg nat en niet schoon? Sproeistukken zijn schoon en filter ook. Onder het filter blijft water staan, is dat normaal? Gesteld op 1-5-2017 om 13:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool ADG 9500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool ADG 9500 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool ADG 9500

Whirlpool ADG 9500 Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool ADG 9500 Snelstart handleiding - English - 8 pagina's

Whirlpool ADG 9500 Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info