• ik heb een wasmachine (ECO line ,ECW 850 , een wasautomaat ) die vandaag niet kan starten (de indicator lamp brandt niet ) hoewel die 4 dagen geleden nog goed werkte . A.u.b. vertel me waar en hoe ik dit apparaat kan laten repareren ?

    Gesteld op 1-11-2016 om 09:26 in forum Huishoudelijk Wasmachine Misbruik melden
    • Oeh, een EkoLijn. Merloni spul dat al jaren niet meer gemaakt wordt.

      Is je onstoringscondensator niet kapot? Het is jaren geleden dat ik voor het laatst een zo'n machine gehad heb dus ik weet niet bijzonder veel van ze. Geantwoord op 13-1-2017 om 06:13

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info