• Hoe krijg ik het licht van de klok uit van de cresta wake up lamp

    Gesteld op 24-4-2016 om 11:50 in forum Huishoudelijk Wake up light Misbruik melden
    • Via een kleedjesmarkt ook in het bezit gekomen van zo'n lamp, waarbij ook de lamp niet uit ging. Het blijkt dat in de lamp een condensator is gebruikt die niet geschikt is voor 230V netspanning! Deze maakte dan ook sluiting.
      Voor technici: Als deze condensator wordt verwijderd (10nF over de triac in de dimmer) en/of vervangen door een deugdelijk exemplaar, werkt de lamp weer. Geantwoord op 1-5-2017 om 15:16

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info