• Goedemiddag, wij hebben een thermostaat Vitotrol 300a in ons appartement en nu is de datum 1 dag achter.
  Vermoedelijk heeft het toestel een schrikkeljaar geteld dit jaar waardoor we nu dus 1 dag achter lopen.
  Ik heb in de handleiding gekeken hoe ik dat kan aanpassen maar tijdens het lezen, verwijzen ze steeds dat je de afstandsbediening moet hanteren.
  Deze is er echter niet bij.
  Als ik dan de stappen volg die word aangegeven, kom ik in het menu en daarna instellingen niet verder om naar de tijd/datum te gaan omdat deze optie niet aangegeven word in dit menu.
  Kunt u mij zeggen hoe ik de datum nu kan aanpassen?
  Ik hoor het graag van u.

  Groetjes Mart

  Gesteld op 7-4-2021 om 14:34 in forum Viessmann Vitotrol 300 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info