• Paar minuten na het aanzetten gaat de lcd plasma tv vanzelf continu aan en uit,
    wie heeft er een oplossing hiervoor of wat de reden is?

    Gesteld op 17-4-2014 om 17:43 in forum Vestel 37784 Misbruik melden
    • Bij mij bleek de voeding niet sterk genoeg te zijn. De t.v. is mij verkocht met een voeding die de HD kwaliteit niet kan trekken. Daar kwam ik pas na een paar jaar achter, toen de HD kwaliteit werd aangeboden. In wezen dus bedrog bij de verkoop. Er zat niets anders op dan een sterkere voeding te kopen. Kosten ongeveer 350 euro! Maar nu doet hij het als een zonnetje! Geantwoord op 18-4-2014 om 08:41

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info