• Ook ik heb een tweedehands atmo mag 14-0/00 gx b geplaatst.
  De eerste keer onstak hij gewoon en werkte de display, na een paar minuten ging hij uit maar ging weer ontsteken en brandde weer, na weer een paar minuten ging hij uit en is niet meer aan te krijgen. Ook het display doet niets. Het lijkt of de ontsteking heel zwak af en toe wil onsteken.
  Wat is er aan de hand ???

  Gesteld op 7-11-2014 om 17:35 in forum Vaillant atmoMAG 11-0-0 GX Misbruik melden
  • Generator kan defekt zijn.
   Kijk die kabel goed aangesloten is.
   Display zichtbaar alleen tijdens warmwater aftapping met gx type. Die reageer met generator. Generator als dynamo werkt en didplay krijg nodige stroom. Geantwoord op 4-7-2015 om 21:06

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info