• Ik heb het maximaal aantal kinderen toegevoegd aan mijn account. Nu wil ik een 6e toevoegen,maar dit lukt niet. Hoe kan ik een naam verwijderen uit mijn account zodat ik een nieuwe storio 2 kan toevoegen aan het account.

  Gesteld op 24-7-2015 om 21:48 in forum VTech Storio 2 Misbruik melden
  • Als je op de storio op een willekeurige naam klikt, schuif je vervolgens het beeld opzij tot je instellingen ziet staan.
   Dan klik je vervolgens op 'je naam'. Deze naam ga je veranderen in het volgende (let op als je deze naam opslaat, gaat de hele storio terug naar de fabrieksinstellingen en is alles dus weg) R-E-S-E-T (met streepjes)
   Vervolgens op ok/vinkje
   Apparaat schakelt vanzelf uit, dus als je hem opnieuw opstart begint hij met de datum en de tijd.
   Succes Geantwoord op 27-7-2015 om 22:20

   Waardeer dit antwoord (34) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info