• Ik heb voor onze 2 dochters allebei een VTech Kidisecrets Selfie Music elektronisch dagboek besteld. Voor de ene dochter de roze en voor de andere dochter de zwarte.
    De roze is gewoon in de nederlandse taal, maar de zwarte is in de Franse taal ingesteld. Heel storend. Wij spreken geen Frans en kunnen ook niet ontdekken HOE wij hem naar de nederlandse taal kunnen veranderen. Ook kunnen wij dit nergens op internet vinden. Dit Is heel raar vinden wij. Het is best duur speelgoed namelijk.

    Kan iemand mij vertellen waar wij de taal kunnen veranderen? Of waar wij hier een gebruiksaanwijzing over kunnen vinden want op de papieren gebruiksaanwijzing die bij de doos inzat is hier niets over te vinden. Als de taal niet veranderd kan worden dan zullen wij hem terug moeten sturen.

    Op de site waar wij hem besteld hebben stond alles gewoon in het nederlands geschreven en ook hier stond nergens vermeld dat de taal Van de VTECH kids secrets alleen in het frans was. Want als dat zo zou zijn dan zouden wij hem nooit besteld hebben.

    Gesteld op 27-12-2020 om 13:04 in forum VTech KidiSecrets Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info