Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/88
Pagina verder
2
2
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Waar kan je de uitwasbare koolfilters vinden ? Gesteld op 25-11-2013 om 10:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn grid knop blijft branden als ik hem uit wil zetten om bonen te kunnen malen.
  Ik heb van alles geprobeerd maar hij blijft branden. Filter heb ik schoongemaakt, de filterhouders schoongemaakt en er weer Goed ingezet maar niets helpt. Ik wil graag weer mijn koffie drinken wie kan me helpen met dit probleem Gesteld op 19-8-2013 om 18:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de Tristar KZ 1228 sinds koninginnedag. (2e hands gekocht). Ik was er heel blij mee, totdat het apparaat het niet meer deed.
  Als je op de on/off knop drukt gaat ie niet aan, ook geen verlicht display meer.
  Het lijkt alsof er vocht achter het display zit.
  heeft iemand een tip hoe dit te verhelpen ?
  groeten Inge Krijnen Gesteld op 2-7-2013 om 22:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tristar KZ-1228 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tristar KZ-1228 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 1,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info