• hoe zit de comfortcook in elkaar?

  Gesteld op 4-4-2013 om 05:58 in forum Trebs 21123 Comfortcook Misbruik melden
  • De FWT-oven combineert een ronde kom met een ventilator, gemonteerd in de deksel, zodat de warme luchtstromen naar beneden bewegen over het eten, rond de zijkanten van de kom.
   De warme luchtstromen komen dan weer terug naar de ventilator. Hierdoor ontstaat een tornado-achtige stroom van voortdurend in beweging zijnde super verwarmde lucht, die snel en grondig het voedsel kookt of bakt.
   Kom eens een kijkje nemen op de Flavorwave-Turbo club.
   Hier wordt alles gedeeld wat betrekking heeft op de Comfortcook/Flavorwave of hoe ze het beestje genoemd hebben.
   Klik op deze LINK
   Groet,
   Loes Geantwoord op 12-5-2013 om 14:32

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info