• Beste,
  Heb een xyz247/2016be aangeschaft
  Onder het handvat staat een sticker met melding het toestel laden tot het rode lampje uitgaat?
  Bij mij gaat dat lichtje niet uit.
  Welk soort accu zit in dat toestel?
  Mag dat toestel alleen vertikaal gebruikt worden?

  Mvgr, Albert

  Gesteld op 7-11-2016 om 14:46 in forum Topcraft TPWC-900 - XYZ247 Misbruik melden
  • Rode lichtje boven DC 12V input is het laadlampje. Dat schakelt aan zodra u het toestel op OFF zet (schakelaar rechts boven, de 4de van links dus ook). Als het goed geladen is, branden enkel nog de 2 groene lampjes. 1 groen lampje met een oranje of rood (lampjes rechts, van de reeks van 4 in het vak 'Battery condition') betekent dat u nog verder mag laden, 2 groene lampjes met een oranje of rood betekent dat de batterij ongeveer leeg is. +je Geantwoord op 5-2-2019 om 14:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info