• goede middag
  ik heb ,n tomos revival 45 km rijdt zeer goed....maar nu ,n paar het probleem gehad valt onder het rijden in een keer uit....geen gepruttel maar in een keer stil na kwartiertje op nieuw starten en hij loopt weer als ,n trein... nu mijn vraag in welke richting moet ik dit zoeken alvast bedankt

  Gesteld op 13-7-2015 om 14:45 in forum Tomos 45 Misbruik melden
  • Eerst dacht ik bobine stuk. Maar later bleek toch de ontstekingkapot te zijn
   Ontsteking vervangen rijd nu maand probleemloos
   Groet succes Geantwoord op 13-7-2015 om 14:52

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info