Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/123
Pagina verder
TomTom
Referenzhandbuch
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Tomtom 1005 camper&caravan reageert niet op computer Gesteld op 17-5-2020 om 16:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • tom tom live camper caravan gaat aan maar reageert niet ook niet na reset en dan blijven drukken tot zwart scherm met tekst maar reageert daar ook niet op en verbind zich niet met de pc Gesteld op 25-4-2019 om 11:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heb net hetzelfde probleem. Toestel is 4j oud?... raadpleeg de forums eens op diverse sites. Telkens dezelfde problematiek. Ook de Engelse en Franse forums. Naar mijn menig is het duidelijk dat dit wordt aangestuurd met veroudering software. Geantwoord op 7-5-2019 om 20:39

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn tomtom camper caravan reageerde niet meer. Gaat wel aan, maar scherm reageert niet. Wat te doen? Kun je hem resetten , zo ja, hoe? Gesteld op 20-5-2013 om 14:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb niet de oplossing maar dit probleem hebben wij ook ondervonden.
   Hebben aan/uitknopje langer ingehouden maar werkt niet.
   Het beginscherm met de palmboom blijft wel aan maar scherm reageert niet op aanraking. Geantwoord op 8-7-2013 om 08:07

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw TomTom GO LIVE 1005 World - voor campers en caravans bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van TomTom GO LIVE 1005 World - voor campers en caravans in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,82 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van TomTom GO LIVE 1005 World - voor campers en caravans

TomTom GO LIVE 1005 World - voor campers en caravans Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 120 pagina's

TomTom GO LIVE 1005 World - voor campers en caravans Gebruiksaanwijzing - English - 116 pagina's

TomTom GO LIVE 1005 World - voor campers en caravans Gebruiksaanwijzing - Français - 121 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info