• tom tom live camper caravan gaat aan maar reageert niet ook niet na reset en dan blijven drukken tot zwart scherm met tekst maar reageert daar ook niet op en verbind zich niet met de pc

    Gesteld op 25-4-2019 om 11:29 in forum TomTom GO LIVE 1005 World - voor campers en caravans Misbruik melden
    • Heb net hetzelfde probleem. Toestel is 4j oud?... raadpleeg de forums eens op diverse sites. Telkens dezelfde problematiek. Ook de Engelse en Franse forums. Naar mijn menig is het duidelijk dat dit wordt aangestuurd met veroudering software. Geantwoord op 7-5-2019 om 20:39

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info