• Ik heb helaas het update snoertje niet voor aan mijn PC wie kan mij vertellen waar ik deze inde buurt van Haarlem zou kunnen kopen??

  Gesteld op 9-5-2012 om 20:18 in forum TomTom 4EH52 Misbruik melden
  • het updatesnoertje is dezelfde als die je in de auto in het aanstekerstopcontact doet alleen moet je dan het aanstekerklosje eraf halen Geantwoord op 12-6-2012 om 19:19

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • het snoertje voor mijn4EH52 heeft een sticker met de volgende code;
   4uuc.001.04
   dit app. werkt niet meer en resetten is nog niet gelukt..succes met het snoertje. Geantwoord op 26-6-2012 om 19:08

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info