• THERMOSTAAT handleiding BPT710 NEDERLANDS

  Gesteld op 10-10-2014 om 21:23 in forum Klimaatbeheersing Thermostaat Misbruik melden
  • Beste ik heb een nederlandse handleiding ontvangen via bedrijf in Belgie.
   Ik weet niet of ik hier namen van bedrijven mag plaatsen maar wie niet waagt niet wint.
   Ik heb mijn handleiding aangevraagd bij Enerco uit Belgie +32 51 28 09 09

   Ik heb gewoon gebeld, gezegd dat ik een BPT710 gekocht had maar dat de handleiding in het duits was. 10 minuten later zat de handleiding in mijn mailbox :) Geantwoord op 10-12-2014 om 20:07

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info