649705
28
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
28
Töltésajárműben12VDCtápellátással:
FIGYELEM: A feltöltési műveletet
működésbenlévőjárművelvégezze.
1- Ellenőrizze, hogy a Cábra kapcsolója az “OFF”-ra
legyen állítva.
2- Illessze be a tartozékként adott kábel szivargyújtó
csatlakozódugóját (B-10 ábra) az autón vagy a
hajón lévő, megfelelő csatlakozóaljzatba.
3- Illessze be a tartozékként adott kábel jack dugóját
(B-9ábra) a hidegindító feltöltő csatlakozóaljzatába
(A-7 ÁBRA).
MEGJEGYZÉS: ez a funkció arra szolgál, hogy
feltöltöttségi állapotban tartsa a hidegindítót az utazás
folyamán és esetleg nem teszi lehetővé a teljes feltöltés
elérését.
Pb
AZAKKUMULÁTORÁRTALMATLANÍTÁSA
A hidegindító lemerült akkumulátorának újrahasznosítása
lenne szükséges. Egyes országokban ez kötelező.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal a szilárd
hulladékokkal kapcsolatos újrahasznosításra vonatkozó
információk beszerzése céljából.
FIGYELMEZTETÉS: Ne ártalmatlanítsa az akkumulátort
égetéssel, ez robbanást válthat ki. Az akkumulátor
ártalmatlanítása előtt szigetelőszalaggal takarja be a
csupasz sarkokat a rövidzárlatok elkerülése érdekében.
Ne tegye ki az akkumulátort erős hőnek vagy tűznek,
mert robbanást okozhat.
SPECIFIKÁCIÓK:
HIDEGINDÍTÓ12V
Akkumulátor típusa:
-12V-s újratölthető, hermetikusan zárt ólomakkumulátor.
Akkumulátor kapacitása:
- 34Ah
Kimenő áram:
- 1800A csúcsáram;
Rézkábelek:
- PVC-vel szigetelt.
Kábel hosszúsága:
- 100cm
Lámpa:
- LED
Kimeneti aljzat:
- két 12VDC szivargyújtó aljzat / max. áram 10A
Karakterisztikák:
- kapcsoló 12V / OFF;
- védelem a kimenetnél a túlterhelésekkel szemben;
- töltési szint automatikus megszakítása;
- felcserélt polaritást jelző lámpa és hangjelzés.
Súly:
- 14kg
Mellékelt kiegészítők:
- Adapter (B-7ábra) 12VDC/1200mA kimenet;
- Input/output csatlakozókábel (B-10ábra).
HIDEGINDÍTÓ12V/24V
Akkumulátor típusa:
- 12V-s újratölthető, hermetikusan zárt ólomakkumulátor
Akkumulátor kapacitása:
- 44Ah
Kimenő áram:
- 2500A csúcsáram
Rézkábelek:
- PVC-vel szigetelt
Kábel hosszúsága:
- 100cm
Lámpa:
- LED
Kimeneti aljzat:
- két 12VDC szivargyújtó aljzat / max. áram 10A
Karakterisztikák:
- kapcsoló 12V -24V / OFF;
- védelem a kimenetnél a túlterhelésekkel szemben;
- töltési szint automatikus megszakítása;
- felcserélt polaritást jelző lámpa és hangjelzés.
Súly:
- 16.5kg
Mellékelt kiegészítők:
- Adapter (B-7ábra) 12VDC/1200mA kimenet;
- Input/output csatlakozókábel (B-10ábra).
____________________(RO)____________________
MANUALDEINSTRUCŢIUNI
DATE GENERALE
Un adevărat demaror cu baterie portabil. Ideal pentru
oricine are nevoie de un demaror. Aplicaţiile sale cuprind
ambarcaţiunile, automobilele, camioanele, generatoarele
şi altele.
Pe deplin compatibil cu orice sistem de pornire la 12 volţi
sau la 24 volţi.
Demarorul foloseşte BATERII ERMETICE FĂRĂ
ÎNTREŢINERE; acest lucru permite amplasarea unităţii
în orice poziţie şi în orice loc, fără pericolul de a vărsa
acid.
De asemenea, demarorul este dotat cu un întrerupător
care trebuie să e activat pentru a permite pornirea.
Demarorul poate aşezat comod sub un scaun sau în
spatele acestuia, sau poate  ţinut la îndemână.
Păstraţiacestmanual.
Manualul este necesar pentru consultarea recomandărilor
şi a măsurilor de precauţie referitoare la siguranţă, pentru
procedurile de funcţionare şi de întreţinere, pentru lista
componentelor şi pentru specicaţiile tehnice.
Păstraţi manualul pentru eventuale consultări viitoare,
într-un loc sigur şi uscat.
ÎNAINTEDEAFOLOSI DEMARORUL, CITIŢITOATE
INSTRUCŢIUNILE!
AVERTISMENTEŞIMĂSURIDEPRECAUŢIEPRIVIND
SIGURANŢA
Atenţie: pentru reducerea riscului de leziuni
personale şi de pagube aduse echipamentului,
vă recomandăm să folosiţi demarorul respectând
întotdeauna măsurile fundamentale de precauţie
privindsiguranţa.
1-
Protejaţi ochii. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie atunci când lucraţi cu
acumulatori cu plumb acid.
2-
Evitaţi contactul cu acidul bateriei. În cazul
în care stropiţi sau intraţi în contact cu
acidul, clătiţi imediat partea afectată cu apă
curată. Continuaţi clătiţi până la sosirea medicului.
3-
Este important conectaţi cablurile la
polarităţile corecte:
Cuplaţi cleştele marcat cu roşu la borna
pozitivă a bateriei (simbolul +).
Cuplaţi cleştele marcat cu negru la caroseria maşinii,
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Telwin-PRO-START-2824

Zoeken resetten

  • prostart 2824 laad niet op dit apparaat is nog geen 3 jaar oud heeft nieuw lader besteld en aangesloten gaat gelijk groen lampje branden trek er de stekker uit om te kijken of die vol is geen reactie nu vraag ik zirt er toevallig een zekeringetje tussen wat eventueel kapot kan zijn ? is er een tekening van het apparaat ? Gesteld op 3-1-2022 om 15:59

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hij laad niet op nieuwe oplader ook niet zit er ergens een zekering verstopt apparaat is nog geen 3 jaar oud en slechts 4 a 6 keer gebruikt Gesteld op 3-1-2022 om 15:31

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Telwin PRO START 2824 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Telwin PRO START 2824 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info