649705

Advertentie

30
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
30
alimentat în priza ding.A-2.
REÎNCĂRCAREA
Important! Pentru a proteja integritatea bateriei,
încărcaţi timp de 12 ore înainte de folosire, după
ecarefolosireşioricum,laecare3luni.
Unitatea poate  reîncărcată folosind o alimentare la
230VAC (folosind alimentatorul din dotare) sau printr-o
alimentare la 12VDC. recomandăm menţineţi
bateria încărcată complet în orice moment. Un nivel de
încărcare redus poate scurta durata de viaţă a bateriei.
Ţineţi cont că timpul necesar pentru reîncărcarea bateriei
depinde de numărul de porniri efectuate. Pentru a
controla dacă bateria trebuie e reîncărcată, apăsaţi
butonul din g.A-3.
Cele trei leduri din g. A-4 semnalează starea de
încărcare a bateriei cu următoarea semnicaţie:
-
: bateria este foarte descărcată;
-
: bateria este descărcată;
-
: bateria este complet încărcată.
Ledul roşu “Charging” din g. A-5 se aprinde când
unitatea este în curs de reîncărcare.
Ledul galben “Remove Charger” din g.A-6se aprinde
în timpul fazei de reîncărcare, când intervine dispozitivul
de control care protejează alimentatorul sau bateria. Se
recomandă deconectarea mufei jack a alimentatorului de
la priza de reîncărcare.
Reîncărcarecualimentarela230VAC
ATENŢIE: Folosiţi numai alimentatorul din
dotare!
1- Introduceţi mai întâi ştecherul alimentatorului (FIG.
B-7) într-o priză la 230VAC.
Introduceţi apoi ştecherul de ieşire (FIG.B-8 ) în
priza de reîncărcare.
2- Vericaţi ca întrerupătorul din g. C să e poziţionat
pe “OFF”.
3- Ledul “Charging” se aprinde şi demarorul este în
faza de reîncărcare. Demarorul este prevăzut cu
un dispozitiv de control care permite evitarea supra-
încărcării bateriei şi a alimentatorului. Lăsaţi sistemul
să se încarce pentru tot timpul necesar.
Notă: pentru a verica starea încărcării bateriei,
deconectaţi alimentatorul şi apăsaţi butonul din
g.A-3: Ledurile din g.A-4 semnalează starea de
încărcareabaterieicusemnicaţiaarătatămaisus.
Reîncărcare la bordul vehiculului cu alimentare la
12VDC:
ATENŢIE: Efectuaţi operaţia de reîncărcare
cu vehiculul pornit.
1- Vericaţi ca întrerupătorul din g.C e poziţionat
pe „OFF”.
2- Introduceţi ştecherul brichetă al cablului din dotare
(Fig. B-10) în priza prevăzută la bordul maşinii sau
al ambarcaţiunii.
3- Introduceţi mufa jack (Fig. B-9) a cablului din dotare
în priza de încărcare a demarorului (FIG. A-7).
NOTĂ: această funcţie este folosită pentru a menţine
demarorul în stare bună de încărcare în timpul călătoriei
şi ar putea să nu permită încărcarea completă.
Pb
ELIMINAREA BATERIEI
Bateria uzată a demarorului ar trebui să e reciclată.
În unele state acest lucru este obligatoriu. Contactaţi
autorităţile locale pentru deşeurile solide pentru a primi
informaţii referitoare la reciclare.
AVERTISMENT: Nu eliminaţi bateria prin arderea
acesteia. Acest lucru ar putea provoca o explozie. Înainte
de a elimina bateria, acoperiţi bornele descoperite
cu o bandă izolantă corespunzătoare pentru a evita
scurtcircuitele. Nu expuneţi bateria la căldură intensă sau
la foc, deoarece acest lucru ar putea provoca o explozie.
SPECIFICAŢII:
DEMAROR 12V
Tip de baterie:
- 12V baterie cu plumb ermetică, reîncărcabilă.
Capacitatea bateriei:
- 34Ah
Curent de ieşire:
- 1800A curent de vârf;
Cabluri din cupru:
- izolate în PVC
Lungimea cablului:
- 100cm
Lampa:
- LED
Priza de ieşire:
- două prize brichetă 12VDC / curent max 10A
Caracteristici:
- întrerupător 12V / OFF;
- protecţie la ieşire împotriva supra-sarcinilor;
- întrerupere automată nivel de încărcare;
- led de semnalizare şi semnal acustic pentru polaritate
inversată.
Greutate:
- 14kg
Accesorii incluse:
- Alimentator (FIG. B-7) 12VDC/1200mA ieşire;
- Cablu de conectare input/output (FIG. B-10).
DEMAROR 12V / 24V
Tip de baterie:
- 12V baterie cu plumb ermetică, reîncărcabilă.
Capacitatea bateriei:
- 44Ah
Curent de ieşire:
- 2500A curent de vârf
Cabluri din cupru:
- izolate în PVC
Lungimea cablului:
- 100cm
Lampa:
- LED
Priza de ieşire:
- două prize brichetă 12VDC / curent max 10A.
Caracteristici:
- întrerupător 12V -24V / OFF;
- protecţie la ieşire împotriva supra-sarcinilor;
- întrerupere automată nivel de încărcare;
- led de semnalizare şi semnal acustic pentru polaritate
inversată.
Greutate:
- 16.5kg.
Accesorii incluse:
- Alimentator (FIG. B-7) 12VDC/1200mA ieşire;
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Telwin-PRO-START-2824

Zoeken resetten

  • prostart 2824 laad niet op dit apparaat is nog geen 3 jaar oud heeft nieuw lader besteld en aangesloten gaat gelijk groen lampje branden trek er de stekker uit om te kijken of die vol is geen reactie nu vraag ik zirt er toevallig een zekeringetje tussen wat eventueel kapot kan zijn ? is er een tekening van het apparaat ? Gesteld op 3-1-2022 om 15:59

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hij laad niet op nieuwe oplader ook niet zit er ergens een zekering verstopt apparaat is nog geen 3 jaar oud en slechts 4 a 6 keer gebruikt Gesteld op 3-1-2022 om 15:31

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Telwin PRO START 2824 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Telwin PRO START 2824 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info