• ik kocht een toestel "Doro PhoneEasy 100w/105wr " omdat het geluid harder kan gezet worden en het heeft grotere toetsen. ik bekwam de handleiding maar luk er niet in om alles te programmeren. ik kom ook niet terecht om alles wat ik al ingegeven heb, te wissen.
    het is een knap toestel maar ik denk dat er wel een gegeven ontbreekt omdat ik doe wat er opgegeven wordt, ik vind het een lastig kluwen en geraak er niet uit om te herbeginnen. ik kocht het exemplaar bij "de schakel", een zorgwinkelbedrijf waar senioren terecht kunnen en voel me bij de neus genomen want daar kent men ook niet hoe het moet opgelost worden.
    wie helpt me hiermee ?

    Gesteld op 27-2-2020 om 07:50 in forum Telefoon Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info