• Wij hebben een Panasonic Digit.Draadloze Telefoon KX-TG6621NL.
  Daarmee kan ik uitbellen.
  Inkomende oproepen hoor ik niet!! Geen oproepsignaal.
  Ik zie op de nummermelder dat mensen hebben gebeld maar ik hoor geen oproepsignaal/-geluid.
  Met onze mob.telefoon bellen wij ons eigen telef.nr. en de handset maakt dan geen geluid.
  Als je (de handset) toch opneemt en de groene toets drukt,dan is er wel verbinding.
  Er kan dus ook ingebeld werden.
  Ik heb gereset ( gedurende een uur vrij van alle voeding) maar dat is ook niet de oplossing.
  Help.

  Gesteld op 7-9-2015 om 19:08 in forum Telefoon Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info