Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
CarHD Cam 1080P TX–14
Bedienungsanleitung
Die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in Leiste unten “Konformitätserklärung”)
Vor Nutzung lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Achtung: Für einen korrekten Betrieb, dieses Bedienungsanleitung sorgfältig
durchlesen. Das Gerät vor dem Gebrauch aufladen. Wichtig: Das Gerät während des
Gebrauchs direkt an den Zigarettenanzünder eines Autos anschließen!
Besonderheiten
Autokamera (Video- & Foto- & Wiedergabefunktion) mit hoher Auflösung (FullHD)
2.7” LTPS-Display mit hoher Auflösung (16:9)
Unterstützt MicroSD-Speicherkarten (bis 32GB)
120°A und Weitwinkelobjektiv mit hoher Auflösung (3,0 Migapixel, JPEG-Format)
4x Digitaler Zoom, von 12cm bis zu unbegrenztem Abstand
WDR (Wide Dynamic Range-Technologie)
1920 x 1080P FULL HD qualitativ sehr hochwertige Videoauflösung
Fortgeschrittene MOV H.264 Videokompressionstechnologie
Unterstützt HDMI qualitativ hochwertige Videoübertragung
Videoaufnahme starten: Automatische Aufnahme mit Zeiteinstellung
Anzeige von Zeit und Datum auf Video und Bildern
G-Sensor-Funktion (s. Erklärung später)
Anti-Erschütterungs-Modus
1080P 30fps, 720P 30fps, gleichmäßige Videoübertragung
Mikrofon & Lautsprecher
Simultaner Lade- und Aufnahmemodus
Bewegungserkennung
USB2.0 und HDMI-Output
Live-Wiedergabefunktion (Video kann während der Aufnahme angesehen werden)
Automatisches AN beim Autoanlassen und automatisches AUS beim Autoausschalten
Strom über Zigarettenanzünder-Anschluss für Videaufnahme während des Fahrens
Kontinuierlicher Aufnahmemodus: Bei vollem Speicher wird kontinuierlich
aufgenommen. Schon bestehende Dateien werden eine nach der anderen gelöscht.
Kamerainstallation auf Halterung, einfach anzubringen und zu entfernen
Halterung wird per Saugnapf an die Windschutzscheibe angebracht
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx TX14 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx TX14 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info