Taal Documenttype Pagina's
English Gebruiksaanwijzing 11 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • I cannot calibrate my TCM 216906 with this way. It gives me Err, instead of PASS at the end. Have you got any solutions or an idea how to track the source of this problem? Respond to my e-mail: ivarkoomagi@msn.com I would be very greatful! :) Gesteld op 30-11-2011 om 21:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • The Err comes up if you DONOT put the weight of 2 kg on the scale , and press on/off.
   So, after the scale shows 2000 , gently put 2kg of weight on the scale and then press on/off. Or show me the sequence that you use , I will try to repeat, and check. Regards Geantwoord op 1-12-2011 om 08:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • additional instructions:
  the display indicates Out2.
  What does this mean and what to do to correct.
  The scale needs callibration.
  How to proceed to calibrate the scale.
  Provide yourself with a weight of 2 kgs.
  (I used 2 kg of kitchen salt packed in plastic,
  if you have a more reliable weight at hand use that one of course).
  Press the button to start the scale on/off(left one).
  Keep it pressed down and at the same time press the bottom 'mode' (right one)
  twice in quick succession then release the left button.
  You are now in calibration mode.
  Press the on/off bottom once.
  The scale will now show 2000.
  Put the calibration weight of 2kg on the scale.
  Press the on/off button once.
  The scale will now show 'CAL' then 'PASS'.
  Your scale is now calibrated.
  You can use it (again) now.
  Gesteld op 3-8-2011 om 14:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: TCM 216906

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info