• ik heb teveel olie erin gedaan hoe kan ik er wat uithalen?

    Gesteld op 19-5-2020 om 10:01 in forum Sym Mio 50 Misbruik melden
    • Bij voorbeeld door een doorzichtig slangetje van voldoende lengte in je olievulpunt van je carter te hangen en dan op te zuigen. Niet de slang erin laten vallen. Maar olie is giftig dus nooit slikken en je mond goed spoelen.
      Beter is het om je olie weer af te tappen en dan met de goede hoeveelheid te vullen. Voor mijn oude Mio heb ik twee schone lege flesjes met olie 5W-30 gevuld, in het ene flesje kan precies 500 cc olie, in het andere identieke flesje vul ik tot bijna twee-derde = samen 800 cc. Geantwoord op 20-5-2020 om 12:45

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info